KARAR:1
Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen Odamız Disiplin Kurulunun 08/08/2017 tarihinde almış oldukları 1 nolu karar görüşüldü.
Söz konusu Disiplin Kurulu soruşturmasında gerekli çalışmaları yapmak ve ilgili raporları hazırlamak üzere Komite Üyemiz R.Zeynep ALKAN'ın görevlendirilmesine.15.08.2017/52
Haber Tarihi : 9/10/2017
Paylaş