KARAR:1
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sakarya'nın Eğitimine Değer Katanlar Projesi" hakkındaki 30.05.2017 tarih ve 7844873 sayılı yazısı görüşüldü.
Söz konusu proje içim meslek komitesi üyelerimize Odamız Bilişim ve Planlama Servisi tarafından email yolu ile bilgilendirilmesine.31.07.2017

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Kocaali Kaymakamlığı İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'nın 08/06/2017 tarih ve 84762175.54.0774/0000104 sayılı Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Oluşumu hakkındaki yazısı görüşüldü.
Yazıya istinaden Kocaali Kaymakamlığı İlçe Tüketici Hakem Heyetinde görevlendirilmek üzere Enes SEVİNDİK'in asil üye olarak ilgili kuruma bildirilmesine.31.07.2017

KARAR:3
Bilişim sektöründeki fiyat tarifelerini görüşmek üzere meslek grubu üyelerimizle yeri ve tarihi daha sonra belirlenmek üzere yemekli toplantı yapılmasına. 
Etkinlikle ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.31.07.2017

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.31.07.2017

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.31.07.2017
Haber Tarihi : 9/10/2017
Paylaş