KARAR:1 
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetleme Kurulu (Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı)'nun 25/07/2017 tarih ve 27827268-000[A-7572]-A-7572-E.3000 sayılı Bilgi İsteme Hk. yazısı görüşüldü.
Söz konusu yazıda ihtiyaç duyulan, ilgili mükellefin kiraladığı iş makineleri ve kendisine ait araçlarla hafriyat ve nakliye işleri ile uğraşan (zemin ve arazi hazırlama alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri, nakliye) mükelleflerin 2016 yılı karlılık oranı (brüt satış karlılık oranı) bilgisi sorulmaktadır.
Komitemizce yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde, karlılık oranının hafriyat ve tesviyenin yapıldığı zeminin cinsine, hafriyat ve tesviye yapılan arazinin nakliye mesafesi ile yol durumuna göre farklılık göstereceğinden hafriyat ve nakliye işleri ile uğraşan bir firmanın 2016 yılı brüt satış karlılık oranının %8-%12 arasında olabileceği kanaatine varılmıştır.
Sonucun adı geçen kuruma Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından bildirilmesine.02.08.2017/50

KARAR:2
Mesleki sorunlar tartışıldı.02.08.2017/50

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.02.08.2017/50
Haber Tarihi : 9/10/2017
Paylaş