9.Meslek Komitesi 11 Ağustos 2017 Cuma Günü Toplantı Kararları

KARAR:1
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sakarya'nın Eğitimine Değer Katanlar Projesi" hakkındaki 30.05.2017 tarih ve 7844873 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.11.08.2017/48

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.08.2017/48

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.11.08.2017/48
09.10.2017
Copyrigt © 2018 SATSO
İş İlanları Sakarya