KARAR: 1
TOBB sigortacılık levhasına kayıtlı olup 3'lü sözleşme ile tescilini yapmadan çalışan ve yüksek komisyon veren ve alan, aynı zamanda işyeri dışına bu şirketlerin logo tabela asan kaşelerini kullanan acentelerin ve onlara ekran kullandıran acentelerin denetlenmesi ve uyarılması için Hazine müsteşarlığı sigortacılık genel müdürlüğüne Odamız Sigortacılık temsilciliğince yazı yazılması hususunun yönetim kuruluna arzına.09.07.2010.20
KARAR: 2
Gündemin ikinci maddesi Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Terzioğlu sigorta aracılık hizmetleri ltd.şti ‘nin 22.06.2010 tarih ve “levha kaydı olmayan sigorta acentesi” konulu dilekçesi olup görüşüldü.
Söz konusu dilekçenin SAİK'e (sigorta acenteleri icra komitesi)  gönderilmesi hususunun yönetim kuruluna arzına. 09.07.2010.20
Haber Tarihi : 4/8/2010
Paylaş