KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2017/433 Esas sayı ve 27/07/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu; 01/02/2001 – 31/05/2017 tarihleri arasında yaklaşık 16 yıl kadar, canlı küçükbaş ve büyükbaş hayvan bakıcısı olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarıolabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.05.09.2017/50

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 11. Bölge Müdürlüğü 113. Şube Müdürlüğü'nün 24/07/2017 tarih ve 62076577-755.07.01-501570 sayılı yazısı görüşüldü.
Söz konusu yazı ekinde yer alan teknik özelliklere göre talep edilen forkliftlerin fiyatlarının; 
Kaldırma Kapasitesi 3 Ton Olan Forkliftin Piyasa Rayiç Bedeli:52.729,25TL
Kaldırma Kapasitesi 5 Ton Olan Forkliftin Piyasa Rayiç Bedeli:134.550,5TL
Kaldırma Kapasitesi 6 Ton Olan Forkliftin Piyasa Rayiç Bedeli:151.823,88TL

olacağı ve forkliftlerin piyasada dolar üzerinden satılması sebebiyle fiyatlarda %5 değişiklik gösterebileceği kanaatimizin, ilgili kuruma Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından bildirilmesine.05.09.2017/50

KARAR:3
Adapazarı Tuzla Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerine ve çeşitli anayollardaki kavşak noktalarına Zirai Aletler Sanayi Sitesiyle ilgili yön ve bilgilendirme tabelaları koyulmasıyla hakkında ilgili belediyeye yazı yazılmasına.05.09.2017/50

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.09.2017/50

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.05.09.2017/50
Haber Tarihi : 19/10/2017
Paylaş