KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/361 Esas Sayı ve 27/07/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı iş yerinde 07/04/2015 ile 07/04/2017 tarihleri arasında çalışan, 5 yıllık mesleki deneyimi bulunan, hızlı tren şantiyesinde uzun süreli konaklayarak çalışan kamyon şoförünün dava tarihi olan Nisan 2017 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.09.2017.51

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.09.2017.51

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.07.09.2017.51
Haber Tarihi : 19/10/2017
Paylaş