KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesinin 2017/134 Esas Sayı ve 11/09/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, yaklaşık 8 yıl kadar konkosör ustası olarak görev yapan bir kişinin Şubat 2017 tarihinde alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.05.10.2017/52

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/395 Esas Sayı ve 08/09/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı iş yerinde 20/08/2015 ile 05/08/2016 tarihi arasında ve 22/03/2017 tarihinden 16/08/2017 tarihine kadar toplamda 17 ay Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi Doğançay Ripajı işinde çalışan, 5 yıllık mesleki deneyimi bulunan, İş Makinesi Operatörünün net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.05.10.2017/52

KARAR:3
İl genelinde yapılan yol, su ve kanalizasyon çalışmaları ve diğer altyapı çalışmaları esnasında müteahhit firmalar tarafından yapılan işlerden çıkarılan tüm malzemelerin (kazı hafriyatı vb.) hafriyat firmalarına satıldığı ve bunlarında ilgili malzemeleri döküm sahalarına dökmek yerine satarak rant elde ettiklerini, böylelikle haksız kazanç ve ilimizde bulunan malzeme ocaklarını işlerine sekte vurur hale getirmiştir. Binlerce ton malzemeyi bulan bu işlem maden sektörümüze büyük zarar vermektedir. Örneğin Melen projesi boru hattı, SASKİ Karapürçek, Erenler, Serdivan ve diğer ilçelerdeki altyapı projeleri, Çaybaşı ve diğer yerlerdeki DSİ kanal temizleme projelerindeki işler gibi.
Gerekli kontrollerin arttırılarak söz konusu usulsüzlüğün giderilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediye Başkanlıkları, SASKİ, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 17. Şube Şefliği ve Devlet Su İşleri 32. Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına.05.10.2017/52

KARAR:4
Hafriyat işiyle uğraşan firmalardaki araçların çevrede kaçak dolgu ve kum hafriyatı işleri yapması sebebiyle bu işlerde kullanılan araçlarda GPS cihazı bulundurulması zorunluluğu olmasına rağmen GPS cihazı olmayan araçlarla ilgili gerekli kontrollerin yapılması ve kaçak işlerin önlenmesiyle ilgili Büyükşehir Belediyesine yazı yazılmasına.05.10.2017/52

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.10.2017/52

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.05.10.2017/52
Haber Tarihi : 19/10/2017
Paylaş