KARAR:1
İl genelinde Belediyeler tarafından adres değişiklikleri sebebiyle üyelerimizin adreslerine farklılıklar oluşmuş, fakat Belediyeler tarafından değişiklik yapılan firmalara herhangi bir bilgilendirme ya da tebligat yapılmaması sebebiyle üyelerimiz ilgili kurumlardaki adreslerini güncelleyememiş ve mağdur olmuşlardır.
Bu sebeple Belediyeler tarafından yapılan adres değişikliği çalışmalarında ilgili firmalara yeni adreslerinin yazılı olarak bildirilmesiyle ilgili il genelindeki Belediye Başkanlıklarına yazı yazılmasına, konunun Yönetim Kurulumuz tarafından da takip edilerek, söz konusu mağduriyetin giderilmesine.14.09.2017/52

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.09.2017/52

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.14.09.2017/52
Haber Tarihi : 19/10/2017
Paylaş