KARAR:1
Yönetmeliğe aykırı şubecilik ve yetkisiz acentelik yapan firmalarla ilgili Komite üyelerimize gelen şikâyetler değerlendirildi.
Söz konusu şikâyetlerle ilgili ekteki evraklarla birlikte, Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından TOBB Sigortacılık Müdürlüğü'ne gerekli incelemelerin yapılması için yazı yazılmasına.21.09.2017/57

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar görüşüldü.21.09.2017/57

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.21.09.2017/57
Haber Tarihi : 19/10/2017
Paylaş