KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 08/09/2017 tarih ve 13824 sayılı Doğalgaz Sektöründeki Uygulamalara İlişkin Görüş Talebi hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.13.09.2017/61

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.09.2017/61

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.13.09.2017/61
Haber Tarihi : 19/10/2017
Paylaş