KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü'nün 01.10.2017 tarih ve 14535709-755.99/E.319414 sayılı Malzeme Fiyatlarının Tespiti konulu dilekçesi görüşüldü.
Söz konusu dilekçede bahsi geçen 8x10cm gözenek açıklığında ağır galvaniz kaplı 3mm çelik grid malzemesine ait rayiç fiyatın, yazı ekinde malzemeyle ilgili teknik şartname ve teknik resimlerin olmaması sebebiyle tespit edilemediği bilgisinin Odamız Ticaret ve Belgeler Müdürlüğü tarafından ilgili kuruma yazı ile bildirilmesine.11.10.2017/53

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.10.2017/53

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.11.10.2017/53
Haber Tarihi : 19/10/2017
Paylaş