KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 17.08.2017 tarih ve 12841 sayılı Akaryakıt İstasyonları Hk. yazısı görüşüldü. 
Malumat hasıl olduğuna.12.10.2017/55

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Grup Müdürlüğü'nün 97250892-611.03-E.17995 sayı ve 20/09/2017 tarihli Fire Oranları hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Söz konusu yazı ile talep edilen fire oranları hakkında;
1- Akaryakıt bayilerinin Motorin türlerine göre stok ve satışlarına ilişkin fire ve fazlalık oranlarının, +/- %3 (yüzde üç) olduğunu,
2- Akaryakıt bayilerinin Benzin türlerine göre stok ve satışlarına ilişkin fire ve fazlalık oranlarının, +/- %3(yüzde üç) olduğunu,
3- Söz konusu fire ve fazlalık oranlarının İstanbul Ticaret Odası tarafından yayınlanan Fire Randıman Oranları kriterlerine göre belirlendiği,
kanaatimizin ve İstanbul Ticaret Odası tarafından EPDK verilerine göre belirlenen akaryakıt fire oranlarıyla ilgili ekte yer alan yazının ilgili kuruma Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazılı olarak bildirilmesine.12.10.2017/55

KARAR:3
Ulaştırma, Denizcilik ve Habercilik Bakanlığı'nın mevzuatı uyarınca Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma veya hizmet alma zorunluluğunun toptan satışı olan istasyonlar için başlamış olduğu, perakende satış yapan istasyonlar için ise 01.01.2018 tarihinden itibaren başlayacağı konusunda Bilişim ve Planlama Servisi tarafından meslek grubu üyelerimize toplu mail ve sms ile duyuru yapılmasına.12.10.2017/55

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.10.2017/55

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.12.10.2017/55
Haber Tarihi : 19/10/2017
Paylaş