KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün 48183842-308.03-E.22093 sayı ve 19/09/2017 tarihli Bilgi Verilmesi hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.19.10.2017/58

KARAR:2
İptal poliçelerinin komisyon iadesinin kaldırılması hususu değerlendirildi.
Çeşitli iş kollarında olduğu gibi verilen hizmetin ya da yapılan işin daha sonra son kullanıcı tarafından iptal edilmesi halinde yapılan işle ilgili iptal işlemine istinaden verilen hizmetin karşılığı olan bedelin de kesilerek para iadesi yapılmaktadır.
Trafik sigortası poliçelerinin iptal olması durumunda sigorta acentesinin vermiş olduğu hizmetin karşılığı olan komisyon ücretinin tamamının da sigortalının ödediği tutardan kesilerek iade işlemine konu yapılması Komitemiz tarafından talep edilmektedir.
Bu konuda uçak biletlerinde yolcu uçmadan (hiçbir hizmet almadan) biletini iptal ettirdiğinde bilet tutarından belli bir bedelin kesilerek iadesinin yapıldığı, özel okullarda ön kayıt yapıldıktan sonra (hiçbir hizmet almadan) kaydın iptalinde yatırılan bedelin bir kısmının kesilerek iade yapıldığı örneklerini de verebiliriz.
Trafik sigortası poliçelerinin düzenlenmesinde ve iptalinde (iki kez hizmet verilmesine rağmen) işlem hacmine bakılmaksızın, işlemi yapan acente tarafından vermiş olduğumuz hizmetle ilgili çok düşük miktarda hizmet bedeli kazanılmaktadır. 
Tahakkuktan acentenin kazanmış olduğu komisyonun iptale konu olmadan (acentenin kazanmış olduğu komisyondan herhangi bir kesinti yapılmadan) geri kalan tutarın sigortalıya iade yapılması hususunda Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından TOBB Sigortacılık Müdürlüğüne, Sigorta Acenteleri İcra Komitesine ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına.19.10.2017/58

KARAR:3
Araç ruhsatlarının 2018 yılı itibariyle noterler aracılığıyla verilmesi sırasında ruhsat teslim sürecinin nasıl olacağı hakkında komitemize bilgi verilmesi ve bu süreç içinde noter satışı sonrası ruhsat basım ve tesliminin poliçeyi kesen levhaya kayıtlı acente tarafından yapılması hususunda Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ve TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaların yapılması için Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılmasına ve bilgi talep edilmesine.19.10.2017/58
KARAR:4
Meslek grubu üyelerimizle tarih ve yeri daha sonra belirlenmek üzere sigortacılık sektöründeki üyelerin kuruluş yıllarına göre plaket verilmesi ve sektörle ilgili istişarede bulunmak amacıyla Komite bütçemizden karşılanmak üzere yemekli istişare grup toplantısı düzenlenmesine. Verilecek plaketlerle ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Servisinden çalışma yapılarak Komitesi bütçemizden karşılanmak üzere plaketlerin yaptırılmasına.
Söz konusu yemekli istişare toplantısı için meslek grubu üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisi tarafından sms ve e-mail gönderilmesine. Etkinlikle ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.19.10.2017/58

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar görüşüldü.19.10.2017/58

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.19.10.2017/58
Haber Tarihi : 31/10/2017
Paylaş