KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 03/10/2017 tarih ve 69064893-300-[54010106810]-9987 sayılı, BELPAŞ Sakarya Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 04/10/2017 tarih ve 193 sayılı, Vedat ARSLAN'ın 20.10.2017 tarihli değer talebi hakkındaki yazıları görüşüldü.
İlgili kurumlardan gelen bedel tespit taleplerinin Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından yapılmasına, tespit edilecek fiyatların adı geçen kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.20.10.2017/57

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.20.10.2017/57

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.20.10.2017/57
Haber Tarihi : 31/10/2017
Paylaş