KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/353 Esas Sayı ve 27/07/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı iş yerinde 26/02/2012 ile 13/03/2017 tarihleri arasında, lahmacun ve ızgara ustası olarak çalışan bir işçisinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarının %25 fazlası olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.27.09.2017/45

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.27.09.2017/45

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.27.09.2017/45
Haber Tarihi : 3/11/2017
Paylaş