KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2017/332 Esas Sayı ve 02/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 23/07/2015 – 08/10/2016 tarihleri arasında kasap şefi olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise 2.000TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.25.10.2017/39

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2017/333 Esas Sayı ve 02/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 23/07/2015 – 08/10/2016 tarihleri arasında kasap şefi olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise 2.000TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.25.10.2017/39

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 3. İş Mahkemesi'nin 2017/131 Esas Sayı ve 12/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, süpermarkette sebze - meyve reyonunda çalışan bir işçinin Eylül 2016 tarihinde alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.25.10.2017/39

KARAR:4
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 3. İş Mahkemesi'nin 2017/274 Esas Sayı ve 12/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, şekerle satışı yapılan bir dükkanda mağaza müdür yardımcısı olarak çalışan ve 2 yıllık kıdemi bulunan bir işçinin 2017 yılı Nisan ayında alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise 1700TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.25.10.2017/39

KARAR:5
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2017/885 Esas Sayı ve 16/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, yaklaşık 5 yıllık bir tecrübeye sahip pazarlama satış elemanının 2017 yılı Haziran ayı itibariyle alabileceği aylık ortalama ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise 2.000TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.25.10.2017/39

KARAR:6
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Nihat AYDIN'ın karkas et alımı hakkındaki maili görüşüldü. 
Genel Sekreterlik tarafından konu hakkında ilimiz sınırları içerisinde tek şubeli bir marketin üye olabileceği marketler birliği olmadığından dolayı Odamız ilgili üyelerinin de Et ve Süt Kurumlarından et almaları hususunda Sakarya Et Kombinası Müdürlüğü'ne ilgili maili de ekleyerek yazı yazılmasına.25.10.2017/39

KARAR:7
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.25.10.2017/39

KARAR:8
Dilek ve temenniler dinlendi.25.10.2017/39

Haber Tarihi : 8/11/2017
Paylaş