KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 29/09/2017 tarih ve 14881 sayılı Arazi Toplulaştırma Projesi hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.25.10.2017/53

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.25.10.2017/53

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.25.10.2017/53
Haber Tarihi : 8/11/2017
Paylaş