KARAR:1
Gsm ve Bilişim sektöründeki iş yerleriyle ilgili kriterlerin belirlenmesi ve sektör birliği oluşturulması hakkındaki talebimizle ilgili kamuoyu oluşturulması amacıyla ekte yer alan basın duyurumuzun Odamız Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasını, bundan sonraki Gsm ve Bilişim sektöründeki iş yerleriyle ilgili kriterlerin belirlenmesi ve sektör birliği oluşturulması ilgili haberler konusunda da Yönetim Kurulumuz tarafından destek olunmasın talep etmekteyiz.31.10.2017

KARAR:2
Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen, Genel Sekreterliğin Oda Sicil Servisi yazıcı talebi hakkındaki yazısı görüşüldü.
Oda Sicil Servisi yazıcı talebiyle ilgili hizmetin devamlılığı ve sorunların aza indirilmesi amacıyla çok fonksiyonlu yazıcı/fotokopi makinesinin kiralanmasının uygun olacağı düşüncesiyle firmalardan teklif alınarak Yönetim Kuruluna sunulmasına.31.10.2017

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.31.10.2017

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.31.10.2017
Haber Tarihi : 8/11/2017
Paylaş