KARAR:1 
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2017/102 Esas sayı ve 28/09/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 10 yıllık mesleki deneyimi bulunan ve ön muhasebe şefi olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 15/01/2007 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.31.10.2017/52

KARAR:2
Mesleki sorunlar tartışıldı.31.10.2017/52

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.31.10.2017/52
Haber Tarihi : 8/11/2017
Paylaş