Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren ve çoğunluğunu telekomünikasyon ve bilgisayar faaliyetleri ile iştigal eden üyelerden oluşan 31. Meslek Komitesi, aylık olağan toplantısını komite üyelerinin katılımı ile gerçekleştirdi.

Komite üyeleri toplantıda; GSM ve bilişim sektöründe işyerlerinde standartların belirlenmesi, sektörde işyeri açacaklar ve çalışacaklar için mesleki yeterlilik belgelerini belirlenmesi firmaların daha kaliteli hizmet vermeleri için denetlenmesi ve ara eğitimler verilmesi konusundaki taleplerini dile getirdiler.

Komite Başkanı İbrahim Arabul, GSM ve Bilişim sektöründe kalitenin ve nitelikli istihdamın artması, tüketicinin ve meslek mensuplarının haklarının korunması, şikayetlerin azalması ve ilgili meslek komitesinin daha fazla işlerlik kazanması amacıyla sektöre belli standartlar getirilmesi gerektiğini belirtti.

31. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi Behlül Bayrak ise, “Yapılmasını planladığımız ve talep ettiğimiz çalışma ile GSM ve Bilişim sektöründeki firmaların TOBB bünyesine kaydedilerek üye olunması sağlanacağı gibi, sektör birliğinin oluşturulması da hızlandırılmış olacaktır.

Sektör temsilcilerimizle yaptığımız istişareler neticesinde GSM ve Bilişim Sektöründeki karmaşdan ancak sektör birliği oluşturulması ile bir sonuca varılacağı kanaatine ulaştık ve bu doğrultuda çalışmalar yapmak hedefindeyiz.” dedi.

Meclis Üyesi Necmettin Kırık ise “Sektör kriterleri ve standartlarının belirlenmesi ile yüksek katma değer yaratan GSM ve bilişim sektörlerinin ülkemizde daha nitelikli, kaliteli ve kayıt altında hizmet vermesi de sağlanmış olacaktır. Bugün baktığımızda birçok sektörde standartlar işletme kriterleri belirlenmiş ve belli bir disiplin altına alınmış durumda. Bu konuda bir kamuoyu oluşturulması ve ülke geneline de yayılacak ciddi bir çalışma başlatılmasını önemsiyoruz. Bu konuda başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun destekleri, SATSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mahmut Kösemusul ve Yönetim Kurulu Üyelerinin koordinatörlüğü ve 31. Meslek Komitesinin ortak çalışmalarıyla ulusal ölçekli ve GSM ve Bilişim sektöründeki meslek grubu mensuplarının da haklarını koruyacak bir uygulamanın gerekliliğine inanıyoruz. Bu konuda kamuoyundan da destek bekliyoruz.İstiyoruz ki böylesi önemli bir çalışmanın merkezi Sakarya olsun”diye konuştu

Komite Üyeleri, GSM ve Bilişim işi ile iştigal eden firmaların kaliteli hizmet verebilmeleri, belli bir standarda gelmeleri ve kayıtdışılığın önüne geçmek adına  sektörde kriterlerin belirlenmesinin gerekliliği konusunda kamuoyu çalışmasının da önemine dikkat çektiler.

Haber Tarihi : 13/11/2017
Haber Medya
Paylaş