KARAR: 1
Gündemin birinci maddesi Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Terzioğlu sigorta aracılık hizmetleri ltd.şti ‘nin 11.08.2010 tarih ve “levha kaydı olmayan sigorta acentesi” konulu dilekçesi olup görüşüldü.
Şikayet konusu Acente ile yapılan şifai görüşme neticesinde Acentenin ticaret siciline kayıtlı şubelerinin  ve yetkili personelinin olduğu  ancak acentenin  şube kayıtlarına ilişkin  TOBB levha kaydı yaptırmadığı  beyan edilmiş, buna ilişkin olarak Komitemizce söz konusu firma  şubelerinin   TOBB sigortacılık levha kaydı için Odamıza davet edilmiştir.
Firmanın şubelerinin TOBB sigorta levha  kayıtlarının yaptırıp yaptırmadığının Odamız sigorta birimince takip edilmesine  ve komitemize bir sonraki toplantıya kadar bildirmesine ,dilekçe sahibine yukarıda konu  hakkında yazılı olarak bilgi verilmesine  hususunun yönetim kuruluna arzına.13.08.2010.21
KARAR: 2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. .13.08.2010.21
KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi. .13.08.2010.21
Haber Tarihi : 19/8/2010
Paylaş