KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Orman Genel Müdürlüğü Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü'nün 02/11/2017 tarih ve 67803372-801.99-E.2325205 sayılı, 01/11/2017 tarih ve 67803372-801.99-E.2313373 sayılı, 02/11/2017 tarih ve 67803372-801.99-E.2326954 sayılı, 01/11/2017 tarih ve 67803372-801.99-E.2314027 sayılı, T.C. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 03/11/2017 tarih ve 27713798-756-E.2279-12355 sayılı değer talebi hakkındaki yazıları görüşüldü.
İlgili kurumlardan gelen bedel tespit taleplerinin Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından yapılmasına, tespit edilecek fiyatların adı geçen kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.16.11.2017/58

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/173 Esas sayı ve 18/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, ortalama bir bayan kuaförünün aldığı gerçek ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, 2017 yılı için en az asgari ücret olup, 2017 Ağustos ayı için brüt 1777,50TL net (agi hariç) 1270,75TL olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine.16.11.2017/58

KARAR:3
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/225 Esas sayı ve 19/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 2016 yılı için bir öğün tabildot yemek ücretinin, 6,00+KDV olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine.16.11.2017/58

KARAR:4
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/523 Esas sayı ve 24/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, davalı iş yerinde 01/08/2017 ile 28/08/2017 tarihleri arasında güvenlik görevlisi olarak çalışan bir işçisinin Ağustos 2017 tarihi itibariyle alabileceği net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, 2017 yılı için en az asgari ücret olup, 2017 Ağustos ayı için brüt 1777,50TL net (agi hariç) 1270,75TL olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine.16.11.2017/58

KARAR:5
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/525 Esas sayı ve 27/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, davalı iş yerinde 01/08/2017 ile 28/08/2017 tarihleri arasında güvenlik görevlisi olarak çalışan bir işçisinin Ağustos 2017 tarihi itibariyle alabileceği net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, 2017 yılı için en az asgari ücret olup, 2017 Ağustos ayı için brüt 1777,50TL net (agi hariç) 1270,75TL olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine.16.11.2017/58

KARAR:6
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/555 Esas sayı ve 30/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, davalı iş yerinde 01/08/2017 ile 28/08/2017 tarihleri arasında güvenlik görevlisi olarak çalışan bir işçisinin Ağustos 2017 tarihi itibariyle alabileceği net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, 2017 yılı için en az asgari ücret olup, 2017 Ağustos ayı için brüt 1777,50TL net (agi hariç) 1270,75TL olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine.16.11.2017/58

KARAR:7
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; taşınmaz alım, satım ve kiralaması ticaretine yeni düzenlemeler getirilmesi amacıyla hazırlanmış olan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik taslağının meslek grubu üyelerimizin de görüşlerinin alınması amacıyla Bilişim ve Planlama Servisi tarafından meslek grubu üyelerimize toplu mail ile gönderilmesine, üyelerimizden gelecek görüşler ile ekte yer alan görüşümüzün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne gönderilmesine, söz konusu taslakla ilgili yapılan değerlendirme toplantısının Basın ve Halkla İlişkiler servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.16.11.2017/58

KARAR:8
SPK ve BBDK yönetmeliklerince "Gayrimenkul Değerleme" faaliyetinin nasıl yapıldığı hakkında tüm Oda üyelerine bilgilendirme yapılması amacıyla ekte yer alan bilgilendirme yazısının Bilişim ve Planlama Servisi tarafından Odamız üyelerime toplu mail ile gönderilmesine.16.11.2017/58

KARAR:9
Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen görüş talebiyle ilgili yazıların ve diğer resmi yazıların, daha hızlı değerlendirilmesi amacıyla Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından Odamız e-posta adresine de gönderilmesinin sağlanması için Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne yazı yazılmasına.16.11.2017/58

KARAR:10
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.16.11.2017/58

KARAR:11
Dilek ve temenniler dinlendi.16.11.2017/58
Haber Tarihi : 1/12/2017
Paylaş