KARAR:1
12 Aralık 2017 Salı Günü yada katılımcı İl Meslek Komitelerinin uygun olduğu bir tarihte Odamız Meclis Toplantı Salonunda daha sonra belirlenecek Ticaret Odalarının Sigortacılıkla ilgili Meslek Komitelerinin katılacağı, sektörümüzle ilgili sorunların değerlendirileceği genişletilmiş komite toplantısı yapılmasına, toplantıya ilgili Odaların Sigortacılıkla ilgili Meslek Komitelerinin Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılarak davet edilmesine, toplantıyla ilgili masrafların Komite bütçesinden karşılanmasına ve Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına, meslek grubu toplantıyla ilgili üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisi tarafından sms ve e-mail gönderilmesine.23.11.2017/59

KARAR:2
Araç ruhsatlarının 2018 yılı itibariyle noterler aracılığıyla verilmesi hususuyla ilgili daha önce almış olduğumuz kararın, sürenin azalması sebebiyle Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından gerekli takibin yapılarak Komite üyelerine e-posta ile bilgi verilmesine.23.11.2017/59

KARAR:3
09 Aralık 2017 Cumartesi ya da 10 Aralık 2017 Pazar günü Odamız Eğitim toplantı salonunda Sigortacılıkta kullanılan sistem hakkında üyelerimize eğitim verilmesine, etkinlikteki ikramların komite bütçesinden karşılanmasına.23.11.2017/59

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar görüşüldü.23.11.2017/59

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.23.11.2017/59
Haber Tarihi : 1/12/2017
Paylaş