KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/519 Esas  sayı ve 17/10/2017   tarihli  yazısı görüşüldü.
Dava konusu;  davalı iş yerinde 23/12/2013 ile 15/08/2017 tarihleri arasında kantar sorumlusu olarak çalışan bir işçinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.23.11.2017/54

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.23.11.2017/54

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.23.11.2017/54
Haber Tarihi : 8/12/2017
Paylaş