KARAR:1 
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.11.2017 tarih ve 65946185-251.99-E-29373704 sayılı e-sertifikasyon hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.28.11.2017/53

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2015/152 Esas sayı ve 14/11/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, ortalama 3 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve duvar ustası olarak çalışan bir işçinin 24/09/2013 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.28.11.2017/53

KARAR:3
Meslek Komitesi bütçemizden karşılanmak üzere meslek grubu üyelerimizle yeri ve tarihi daha sonra belirlenmek üzere yemekli istişare grup toplantısı düzenlenmesine.
Toplantıya Meclis Başkanımız ve Yönetim Kurulu Başkanımızın Özel Kalem Servisi tarafından davet edilmesine.
Söz konusu yemekli istişare toplantısı için meslek grubu üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisi tarafından sms ve e-mail gönderilmesine. Etkinlikle ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.28.11.2017/53

KARAR:4
Mesleki sorunlar tartışıldı.28.11.2017/53

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.28.11.2017/53
Haber Tarihi : 8/12/2017
Paylaş