KARAR:1
Meslek Komitesi bütçemizden karşılanmak üzere meslek grubu üyelerimizle 23 Aralık 2017 Cumartesi günü yeri daha sonra belirlenmek üzere kahvaltılı istişare grup toplantısı düzenlenmesine.
Toplantıya Meclis Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin Özel Kalem Servisi tarafından davet edilmesine.
Söz konusu istişare toplantısı için meslek grubu üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisi tarafından sms ve e-mail gönderilmesine. Etkinlikle ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.06.12.2017/64

KARAR:2
Mesleki yeterlilik belgesi ve mesleki eğitim konusunda Odamıza bağlı üyelerin son zamanlarda cezaya maruz kaldıkları görülmekte olup, üyelerimizin mağduriyetinin önüne geçmek adına Odamız tüm meslek komite toplantılarında mesleki eğitim ve mesleki yeterlilik belgesi konusunda yönetmelik, cezalar ve devlet destekleri ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması ve bu konuda meslek komiteleri tarafından gerekli işlemlerin takibinin yapılmasına.06.12.2017/64

KARAR:3
Odamıza bağlı iş sağlığı güvenliği hizmeti veren firmaların mesleki yeterlilik belgesi ve mesleki eğitim konusuyla ilgili bir araya gelerek istişare toplantısı yapmalarının faydalı olacağını düşünmekteyiz.06.12.2017/64

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.12.2017/64

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.06.12.2017/64
Haber Tarihi : 29/12/2017
Paylaş