KARAR:1
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen T.C. Serdivan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'nın T.H. Heyeti Üyesi hakkındaki 20.11.2017 tarih ve 154 sayılı yazısı görüşüldü.
Serdivan İlçesi Tüketici Hakem Heyetinde Odamızı temsilen, beyaz eşya ticaretindeki anlaşmazlıklar için asil üye olarak meslek grubu üyemiz; Selami FAZLIOĞLU'nun ve yedek üye olarak Zeki MAYASILCI'nın ilgili kuruma bildirilmesine.08.12.2017/52

KARAR:2
Üyelerimizin taleplerin devam etmesi sebebiyle, 2017 Eylül ayı sonunda sona eren ÖTV indiriminin devam ettirilerek kalıcı olarak uygulanması ve KDV oranının düşürülmesiyle ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne tekrar yazı yazılmasına.08.12.2017/52

KARAR:3
Üyelerimizden gelen talepler sebebiyle ÖTV'nin sona ermesi sebebiyle Ekim ayı itibariyle piyasalarda oluşan durgunluğun kalkması adına elektronik eşya satışında taksit sınırlamasının eskisi gibi kredi kartlarında 12 taksit imkanının oluşturulması, cep telefonlarında kredi kartlarına taksitlendirmenin tekrar başlaması ve banka komisyon oranlarının düşürülmesi hususlarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne tekrar yazı yazılmasına.08.12.2017/52

KARAR:4
Kudüs'e yönelik ABD'nin bu karanlık dayatmacı ve kahredici provokasyonuna tüm dünya itirazını yükseltmeye başlamış, İslam dünyası da peşpeşe yapılan açıklamalarla duruş ve tutumunu çok net göstermiştir. Kaldı ki, Kudüs'ün statüsüyle ilgili bağlayıcı nitelikli Birleşmiş Milletler kararları bulunmakta ve muhatap ülkelerce de bilinmektedir. Kudüs, İslam dünyasının kutsal cevheri, üç dinin uyum içinde barındığı kadim bir şehirdir.
9. Meslek komitesi olarak yaşanılan bu süreç ile ilgili tavrımız nettir. Açık olarak diyoruz ki bu yapılan eylemi kabul etmiyor, ret ediyor ve kınıyoruz.08.12.2017/52

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.12.2017/52

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.08.12.2017/52
Haber Tarihi : 29/12/2017
Paylaş