KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesinin 2017/48 Esas Sayı ve 19/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 7 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve kum ocağı olarak işletilen işyerinde mıcır kırıcısı/dik milli makineci olarak çalışan bir işçinin 2016 yılı Ağustos ayı itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği ve bir öğün yemek bedelinin 6,00+KDV olabileceği kanaatlerimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.12.2017/54

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/547 Esas Sayı ve 27/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı işyerinde 01/06/2005 ile 07/10/2013 tarihleri arasında hazır beton şantiyesinde kamyon/tır şoförü olarak çalışan bir işçisinin Ekim 2013 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.12.2017/54

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/537 Esas Sayı ve 27/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı işyerinde 24/02/2016 ile 07/08/2017 tarihleri arasında hızlı tren şantiyesinde tır şoförü olarak çalışan 5 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçisinin Ağustos 2017 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.12.2017/54

KARAR:4
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/536 Esas Sayı ve 24/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı işyerinde 13/08/2016 ile 04/07/2017 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde tünel beton püskürtme operatörü olarak çalışan 2 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçisinin Temmuz 2017 itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.12.2017/54

KARAR:5
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/208 Esas Sayı ve 18/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı işyerinde 11/08/2013 ile 20/03/2015 tarihleri arasında çalışan, 3 yıllık mesleki deneyimi bulunan, hızlı tren projesinde çalışan tünel işçisinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.12.2017/54

KARAR:6
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/206 Esas Sayı ve 18/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı işyerinde 01/08/2015 ile 15/07/2016 tarihleri arasında çalışan, 1 yıllık mesleki deneyimi bulunan, hızlı tren projesinde çalışan vardiya sorumlusunun brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.12.2017/54

KARAR:7
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/204 Esas Sayı ve 18/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı işyerinde 19/11/2013 ile 15/07/2016 tarihleri arasında çalışan, 3 yıllık mesleki deneyimi bulunan, hızlı tren projesinde çalışan formen (şantiye sorumlusu)'in net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.12.2017/54

KARAR:8
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/202 Esas Sayı ve 18/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı işyerinde 19/11/2013 ile 01/12/2014 tarihleri arasında çalışan, 1 yıllık mesleki deneyimi bulunan, hızlı tren projesinde çalışan tünel işçisinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.12.2017/54

KARAR:9
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/551 Esas Sayı ve 27/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı iş yerlerinde ilgili yazıda belirtilen tarihlerde çalışan 10 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir iş makinesi operatörünün Ocak 2017 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.12.2017/54

KARAR:10
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/553 Esas Sayı ve 30/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı işyerinde 15/05/2014 ile 25/05/2015 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde iş makinası bakımcısı olarak çalışan 3 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçisinin Mayıs 2015 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.12.2017/54

KARAR:11
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/565 Esas Sayı ve 30/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı işyerinde 07/10/2015 ile 09/10/2017 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde jeoloji mühendisi olarak çalışan 5 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir mühendisin Ekim 2017 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.12.2017/54

KARAR:12
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/567 Esas Sayı ve 30/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı işyerinde 19/11/2013 ile 09/10/2017 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde jeoloji mühendisi olarak çalışan 5 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir mühendisin Ekim 2017 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.12.2017/54

KARAR:13
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/579 Esas Sayı ve 30/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı işyerinde 28/03/2015 ile 20/10/2017 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde servis şoförü olarak çalışan 5 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçisinin Ekim 2017 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.12.2017/54

KARAR:14
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı'nın 03/11/2017 tarih ve 92464751-755.99/E.6782 sayılı hafriyat hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.07.12.2017/54

KARAR:15
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.12.2017/54

KARAR:16
Dilek ve temenniler dinlendi.07.12.2017/54

Haber Tarihi : 29/12/2017
Paylaş