KARAR: 1
Yönetim kurulumuzca komitemize havale edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ereğli Kömür Havzası Yardımlaşma Sandık Başkanlığı'nın, taşınmazına değer tespit edecek komisyona isim bildirilmesini talep eden yazısı olup görüşüldü.
Meslek Komite Başkan Yardımcısı Sayın İsmail BAŞAVCI'nın isminin oluşturulacak Komisyonda görevlendirilmek üzere adıgeçen Sandık Başkanlığı'na bildirilmesine.26/08/2010.19
KARAR: 2
Yönetim kurulumuzca komitemize havale edilen rayiç bedel tespiti ile ilgili yazıların EMRULLAH TERZİOĞLU ve  İSMAİL BAŞAVCI   tarafından değerlendirilerek  ilgili mercilere bildirilmesine. 26/08/2010.19
KARAR: 3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.26/08/2010.19
KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.26/08/2010.19
Haber Tarihi : 2/9/2010
Paylaş