KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Sigorta Acenteleri hakkındaki 01.12.2017 tarih ve 18610 sayılı yazısı görüşüldü.
Gelen yazıda sigorta brokerlerinin faaliyetlerinin, Birliğimizin yetki ve sorumluluk alanında olmadığı ve buna istinaden ilgili şikayetlerin Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kuruluna iletildiği belirtilmiştir. Sonuç olarak brokerlerın da sigorta satmasından dolayı aynı işi yapan işletmelerin farklı statüde değerlendirilmesi piyasa dengeleri ve rekabet açısından haksızlık yaratmaktadır. Aynı ürünü satan işletmelerin aynı kanunla yönetilmesi bir diğerine ayrıcalık sağlanmaması piyasa düzeni açısından önemlidir. Bu şekilde yapılan uygulamalar haksız rekabeti arttırmakta ve adalet duygusunu zedelemektedir. Uygulamadaki bu farklılıklar piyasa dengesini bozmaktadır. Birliğimizin bugüne kadar defalarca yanlış uygulamalar hakkında çalışmalar yapılmasına rağmen bu konuda bir adım atmamış olmaması da konuya yeterli ilgiyi olmamış olması sorunlarımızı daha da büyütmektedir. Konuyla ilgili Birliğimize tekrar Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılmasına ve takibinin yapılmasına.15.12.2017/60

KARAR:2
12 Aralık 2017 Tarihinde yapılması planlanan toplantımızın İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın İbrahim ÇAĞLAR'ın vefatı nedeni ile gerçekleştirilememesinden dolayı 2018 Ocak ayı
içerisinde yapılmasına.15.12.2017/60 

KARAR:3
Son dönemde sıkça dile getirilen araç ruhsatlarının noterden verilmesi, DASK Poliçesinin sigorta aracısı yetkisine haiz olmayanlar tarafından satılmasının planlanması, TOBB tarafından yapılmış olan 2023 Türkiye Sigorta Aracıları Sektör çalışması ve buna bağlı araştırmalarda şehirlerdeki acente yeterlilik sayısının bir çok ilde fazla olduğu ve her toplantıda SAİK tarafından dile getirildiği göz önünde bulundurulduğunda PTT' lerin sigorta satması ile ilgili işleyiş ve detaylar hakkında TOBB'dan bilgi istenilmesi için Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılmasına.15.12.2017/60
Haber Tarihi : 29/12/2017
Paylaş