KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2017/1043 Esas sayı ve 29/11/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, yaklaşık 10 yıl kadar mobilya imalat ustası olarak bir işçinin 06/09/2017 tarihinde alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.18.12.2017/52

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.18.12.2017/52

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.18.12.2017/52
Haber Tarihi : 29/12/2017
Paylaş