KARAR:1
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen T.C. Sakarya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.11.2017 tarih ve 65946185-29467942 sayılı İl Hal Hakem Heyeti Oluşturulması hakkındaki yazısı görüşüldü.
Sakarya İl Hal Hakem Heyetinde görev yapmak üzere asil üye olarak meslek grubu üyemiz; İdris TOSKA'nın ve yedek üye olarak Özdem BATIŞ'ın ilgili kuruma bildirilmesine.21.12.2017.55

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.21.12.2017.55

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.21.12.2017.55
Haber Tarihi : 29/12/2017
Paylaş