KARAR:1
Odamız satso@satso.org.tr adresine gelen ve Komitemize havale edilen Odamız üyesi Eyüp YILDIRIM'ın GS1 Barkod Aidatları hakkındaki maili görüşüldü. 
Ticari ürünlerin hızlı ve doğru tanımlanması amacıyla kullanılan GS1 Barkod sisteminin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinden çıkarılarak Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesi bünyesine alındığı ve bu geçiş işlemiyle ilgili GS1 Barkod sistemini kullanan üyelere herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı, aynı zamanda GS1 Barkot sistemi aidatlarına 2017 yılında çok fazla zam yapılması sebebiyle üyelerimizin uğramış olduğu mağduriyetin giderilmesi adına GS1 Barkot sistemi aidatlarının daha makul seviyelere düşürülmesi talebimiz hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılmasına.22.12.2017/41

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Sakarya Et Kombinası Müdürlüğü'nün 61723288-120.01-E.34035 sayı ve 15.12.2017 tarihli Genele Et Satışı hakkındaki yazısı görüşüldü.
Odamız üyesinin karkas et alımı talebi hakkında Sakarya Et Kombinası Müdürlüğü'nden gelen cevabi yazının ilgili Odamız üyesine bildirilmesine. .22.12.2017/41

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2017/442 Esas Sayı ve 14/12/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 2006 – 26/06/2017 tarihleri arasında yaklaşık 11 yıl kadar pazarlama ve satış elemanı olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise 2.000TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.22.12.2017/41

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.22.12.2017/41

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.22.12.2017/41
Haber Tarihi : 29/12/2017
Paylaş