KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 13/11/2017 tarih ve 28392088-754-E.19139822 sayılı, 13/11/2017 tarih ve 28392088-754-E.19139897 sayılı, T.C. Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 23/11/2017 tarih ve 69064893-310.80.02-[54140115591]-12367 sayılı, 24/11/2017 tarih ve 69064893-310.80.02-[54140115593]-12407 sayılı, 01/12/2017 tarih ve 69064893-310.80.02-[54140115430]-12747 sayılı, 15/12/2017 tarih ve 69064893-310.80.02-[54140115431]-13526 sayılı, T.C. Orman Genel Müdürlüğü Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Geyve Orman İşletme Müdürlüğü'nün07/12/2017 tarih ve 93188641-756.01-E.2613602 sayılı yazıları görüşüldü.
İlgili kurumlardan gelen bedel tespit taleplerinin Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından yapılmasına, tespit edilecek fiyatların adı geçen kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.25.12.2017/59

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 28/11/2017 tarih ve 2016/25 Esas sayılı yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, taşınmazlarla ilgili emsal kira bedellerinin Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından yapılmasına, tespit edilecek fiyatların ilgili mahkemeye bildirilmesine.25.12.2017/59

KARAR:3
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/606 Esas sayı ve 22/11/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, davalı iş yerinde 19/06/2011-11/10/2017 tarihleri arasında davalı şirkette restoran şefi olarak çalışan 10 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçisinin Ekim 2017 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net miktarı ile belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net miktarının %10 fazlası arasında olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine.25.12.2017/59

KARAR:4
Komite Başkanı Ömer Necdet AYDEMİR'in firmasını kapatması sebebiyle komite üyeliği sona ermiş olup, sıradaki yedek üyemizin komite asıl üyesi olarak toplantılarımıza davet edilmesine.25.12.2017/59

KARAR:5
Meslek Komitesi bütçemizden karşılanmak üzere meslek grubu üyelerimizden sektörlerine göre gruplar halinde yeri ve tarihi daha sonra belirlenmek üzere yemekli yada kahvaltılı istişare grup toplantıları düzenlenmesine.
Söz konusu yemekli istişare toplantısı için meslek grubu üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisi tarafından sms ve e-mail gönderilmesine. Etkinlikle ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.25.12.2017/59

KARAR:6
Meslek grubu üyelerimizden taşeron hizmeti veren firmalarla yapmış olduğumuz görüşmelerde, taşeron firmalarda çalışanların devlet kurumlarında kadroya alınmasıyla ilgili çıkan KHK ile bu şekilde hizmet veren firmaların sözleşmeleri sona ermeden, yeni yapılan sözleşmeler sebebiyle firmaların yatırımlar yaptığı, bu sebeple yeni yapılan ve 2017 yılında yapılacak olan sözleşmelerin de iptal olmadan hizmet alımının gerçekleşmesi, söz konusu taşeronda çalışan kişilerin ilgili sözleşmelerin sona erme tarihlerine göre devlet kurumlarında kadroya alınması aksi halde çok fazla firmanın mağdur olacağı konusunda Komite üyelerimize talepleri iletilmiş olup, konuyla ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yazı yazılmasına.25.12.2017/59

KARAR:7
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.25.12.2017/59

KARAR:8
Dilek ve temenniler dinlendi.25.12.2017/59
Haber Tarihi : 29/12/2017
Paylaş