KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2015/498 Esas Sayı ve 31/10/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 20 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve kaynak ustası olarak çalışan davacının 25/05/2015 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarının %15 fazlası olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.26.12.2017/56

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.26.12.2017/56

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.26.12.2017/56
Haber Tarihi : 29/12/2017
Paylaş