KARAR:1
Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen “Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Ek Binalar Genel ve Kaba İnşaat Yapımı Teknik Şartnamesi” görüşüldü.
Söz konusu teknik şartname incelenmiş olup, tüm maddelerin uygun olduğuna karar verilmiştir.28.12.2017/56

KARAR:2
Komite üyelerimize gelen şifahi şikayetlerde, inşaatlarda kullanılan betonlar firmalardan alınırken C25-C30 standartlarına göre alınan betonların C20 çıktığı, C30-C35 standartlarına göre alınan betonların C25 çıktığı, 7 günlük beton test sonuçlarının düşük çıktığı, bu sebeple 40 gün sonraki karot sonuçlarını beklemek zorunda kaldıkları, kalıp alma süresinin uzamasından dolayı zaman ve iş kaybına uğradıklarını ve müteahhit firmaların mağdur oldukları belirtilmiştir. 
Söz konusu beton firmalardan kaynaklanan sorunla ilgili firmalara yönelik yapılan denetimlerin sık aralıklarla yapılması ve yapılan bu denetimlerde betonun üretim safhasında betonda kullanılan malzemelerin kalitesinin olması gereken standartlarda üretilmesine dikkat edilmesi ve kontrol edilmesi konularında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına.28.12.2017/56

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.28.12.2017/56

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.28.12.2017/56
Haber Tarihi : 15/1/2018
Paylaş