KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta ( KEP ) Hizmetleri A.Ş.'nin 28.11.2017 tarihli hizmet teklifi hakkındaki yazısı görüşüldü.
TÜRKKEP firmasının Odamıza üye bir bayisi ile üyelerimize indirim verilmesi amacıyla anlaşma sağlaması, Odamız üyesiyle yaptıkları anlaşma çerçevesinde Odamız Yeşil Nokta Projesi çerçevesinde Odamız ile indirim sözleşmesi yapılması ve üyelerimizin yararına olan bu hizmetle ilgili üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisi tarafından toplu mail ile duyuru yapılmasına.29.12.2017

KARAR:2
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen T.C. Serdivan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'nın T.H. Heyeti Üyesi hakkındaki 20.11.2017 tarih ve 154 sayılı yazısı görüşüldü.
Serdivan İlçesi Tüketici Hakem Heyetinde Odamızı temsilen, cep telefonu ticaretindeki anlaşmazlıklar için asil üye olarak meslek grubu üyemiz; Erhan RUÇLAR'ın ve yedek üye olarak Ahmet ŞEHİT'in ilgili kuruma bildirilmesine.29.12.2017

KARAR:3
Komite üyelerimize gelen şifahi şikayetler neticesinde, Vatanbilgisayar'ın Fibabank'la yapmış oldukları vade farksız 10 taksit kampanyasının rekabete aykırı olduğu, bu tarz kampanyaları yapmaya devam ettikleri takdirde ilgili makamlara şikayet edileceğinin ilimizdeki şubelerine Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazılı olarak bildirilmesine.29.12.2017

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.29.12.2017

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.29.12.2017
Haber Tarihi : 15/1/2018
Paylaş