KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesinin 2009/703 esas sayı  ve   06.07.2010   tarihli,  ortalama kazanç tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü.     Dava konusu  19  yıllık mermer ustasının  aylık ücretinin Mart 2009  tarihi itibariyle  net  650.00TL (altıyüzellitürklirası) olarak bildirilmesine.02.09.2010.20  
 KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş  Mahkemesinin 2009/1096 esas sayı  ve 16.08.2010 tarihli,  ortalama kazanç tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü. Dava  konusu  20 yıllık  kepçe operatörünün (lastikli loder operatörü, ekskavatör operatörü ve sallama kepçe operatörü)  aylık ücretinin   brüt  760.50TL (yediyüzaltmışliraellikuruş) olarak bildirilmesine.02.09.2010.20
 KARAR:3
 Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.02.09.2010.20
 KARAR:4
 Dilek ve temenniler dinlendi. 02.09.2010.20
Haber Tarihi : 13/9/2010
Paylaş