KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesinin 2017/1013 Esas Sayı ve 04/12/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, yaklaşık 1 yıl kadar mikser operatörü olarak çalışan, bir işçinin 08/09/2017 ayında alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatlerimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.04.01.2018/55

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/638 Esas sayı ve 30/11/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; davalı iş yerinde 06/07/2013 ile 28/10/2017 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde uzun sürekli konaklayarak iş makinesi operatörü olarak çalışan 10 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçisinin Ekim 2017 tarihi itibariyle net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.04.01.2018/55

KARAR:3

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Kaynarca Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/48 Esas sayı ve 18/12/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; bir inşaat ustasının günlük ücretinin, yapacağı işin niteliğine göre değişkenlik göstereceğinden aylık asgari ücret üzerinden hesaplanmasının doğru olacağı kanaatimizin ve 10 yıllık kıdemli bir inşaat ustasının gelir durumunun asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.04.01.2018/55

KARAR:4
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı – Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü'nün 04/12/2017 tarih ve 4027256-611.99-E.1475-13577 sayılı dilekçe (Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası) hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.04.01.2018/55

KARAR:5
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın 01/12/2017 tarih ve 84816520-000-E.19502 sayılı dilekçe hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.04.01.2018/55

KARAR:6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.04.01.2018/55

KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.04.01.2018/55
Haber Tarihi : 8/2/2018
Paylaş