KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 24.12.2017 tarih ve 20030 sayılı Medikal Ürün Ticareti Hk. yazısı görüşüldü.
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğüne, belirtilen cevabi yazı ve medikal firmaların sorunlarını görüşmek üzere Meslek Komitemiz tarafından Şubat ayı içerisinde ziyaret gerçekleştirilmesine, söz konusu ziyaret için Özel Kalem servisi tarafından randevu alınmasına.11.01.2018/58

KARAR:2
Meslek grubumuzu ve komitemizi ilgilendiren konularda resmi kurumlardan bundan sonra alınacak randevularda, komite kararı olmadan komite adına bireysel olarak randevu alınmaması hususunun dikkate alınmasının Yönetim Kuruluna arzına.11.01.2018/58

KARAR:3
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.01.2018/58

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.11.01.2018/58
Haber Tarihi : 8/2/2018
Paylaş