KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Şener TAŞKIN'ın 09.11.2017 tarihli hurda polietilen geri dönüşüm projesi hakkındaki yazısı görüşüldü.
Söz konusu yazı ile talep edilen destek konusunda yapmış oldukları projenin faaliyete geçirilmesiyle ilgili Odamız Sanayi ve Ar-Ge Servisi tarafından destekler konusunda gerekli bilgilendirmenin yapılmasına.17.01.2018/56

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2017/787 Esas sayı ve 22/11/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, yaklaşık 10 yıl kadar montaj ustası olarak çalışan bir işçinin 17/02/2017 ayında alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise 1.600TL olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.17.01.2018/56

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Bakırköy 26. İş Mahkemesi'nin 2017/202 Esas sayı ve 20/12/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, ortalama 12 kişinin çalıştığı davalı iş yerinde paspas kesme makinesinde paspas kesme işi yapan davacının 28/04/2014 tarihinde alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.17.01.2018/56

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.17.01.2018/56

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.17.01.2018/56

Haber Tarihi : 8/2/2018
Paylaş