KARAR:1
Komite Başkanı Ömer Necdet AYDEMİR'in komite üyeliğinin sona ermesi sebebiyle Komite Başkanlığı'na Nejla AYDIN'ın, Komite Başkan Yardımcılığına Fatih BOZTEPE'nin getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.18.01.2018/60

KARAR:2
Meslek grubu üyelerimizle sektörlerine göre 15 ve 20'li gruplar halinde yasal değişiklikler ve sektör sorunlarını görüşmek üzere tarihi daha sonra belirlenmek üzere Odamızda istişare toplantıları düzenlenmesine. Toplantılar sonrasında Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına ve ilgili katılımcılara Bilişim ve Planlama Servisi tarafından sms gönderilmesine.18.01.2018/60

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.18.01.2018/60

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.18.01.2018/60
Haber Tarihi : 8/2/2018
Paylaş