KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2017/620 Esas sayı ve 27/12/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 18/11/2008 – 16/11/2017 tarihleri arasında yaklaşık 9 yıl kadar montaj elemanı olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihlerdeki yürürlükteki asgari ücret miktarı ile belirtilen tarihlerdeki yürürlükteki asgari ücret miktarlarının %12 fazlası arasında olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.26.01.2018/55

KARAR:2
Yönetim Kurulumuz tarafından Meslek Komitelerine havale edilen Üye Memnuniyet Anketinin komite ve meslek grubu üyelerimiz tarafından cevaplandırılması hususu görüşüldü.
Odamız Üye Memnuniyet anketi komite üyelerimiz tarafından cevaplanmış olup, meslek grubu üyelerimizin de ankete katılımının sağlanması için komite üyelerimiz tarafından çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.26.01.2018/55

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.26.01.2018/55

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.26.01.2018/55
Haber Tarihi : 8/2/2018
Paylaş