KARAR:1
Komitemize havale edilen Veri Hazırlama ve İstatistik Memuru Duygu CEYLAN'ın Çeşitli Sektörlerde Yürürlükte Olan Mesleki Standartların araştırılmasıyla ilgili 08.01.2018 tarihli yazısı görüşüldü.
Bilişim ve GSM sektöründeki meslek standartların belirlenmesi ve bu standartların sektöre uygun çözüm üreten kalite odaklı ve tüm mesleki kesimi kapsayan standartlar olması amacıyla (MOBİSAD) Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri iş Adamları Derneği'ne gsm sektöründeki mesleki standartlar hakkında daha önce yapmış oldukları çalışmaların ve TÜBİFED'in Sakarya ilinde temsilcisi olarak bulunan (SABİDER) Sakarya Bilişim Sektörü Derneği'ne (TÜBİFED) Türkiye Bilişim Sektörü Federasyonu'nun bilişim sektöründeki mesleki standartlar hakkında daha önce yapmış oldukları çalışmaların elektronik ortamda tarafımıza gönderilmesiyle ilgili yazı yazılmasına.26.01.2018

KARAR:2
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen T.C. Söğütlü Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Hakem Heyeti Oluşturulması hakkındaki 22/12/2017 tarih ve 42484054-496-E.1079 sayılı yazısı görüşüldü.
Söğütlü İlçesi Tüketici Hakem Heyetinde Odamızı temsilen, asil üye olarak meslek grubu üyemiz; Erkan DUMAN'ın asil üye, Erdem ERGÜL'ün yedek üye yedek üye olarak ilgili kuruma bildirilmesine.26.01.2018

KARAR:3
Yönetim Kurulumuz tarafından Meslek Komitelerine havale edilen Üye Memnuniyet Anketinin komite ve meslek grubu üyelerimiz tarafından cevaplandırılması hususu görüşüldü.
Odamız Üye Memnuniyet anketi komite üyelerimiz tarafından cevaplanmış olup, meslek grubu üyelerimizin de ankete katılımının sağlanması için komite üyelerimiz tarafından çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.26.01.2018

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.26.01.2018

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.26.01.2018
Haber Tarihi : 8/2/2018
Paylaş