KARAR:1 
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İdare Mahkemesi'nin 2017/946 Esas sayı ve 14/12/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, beton mikser aracında (transmikserli kamyon) şoför olarak çalışan bir kişinin 2007 yılından başlamak üzere günümüze kadar her yıl için ortalama aylık ücretinin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.30.01.2018/55

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2017/1116 Esas sayı ve 18/01/2018 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 11 yıllık mesleki kıdeme sahip kepçe operatörü olarak çalışan bir kişinin 2017 yılı itibariyle alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.30.01.2018/55

KARAR:3
Yönetim Kurulumuz tarafından Meslek Komitelerine havale edilen Üye Memnuniyet Anketinin komite ve meslek grubu üyelerimiz tarafından cevaplandırılması hususu görüşüldü.
Odamız Üye Memnuniyet anketi komite üyelerimiz tarafından cevaplanmış olup, meslek grubu üyelerimizin de ankete katılımının sağlanması için komite üyelerimiz tarafından çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.30.01.2018/55

KARAR:4
Mesleki sorunlar tartışıldı.30.01.2018/55

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.30.01.2018/55
Haber Tarihi : 8/2/2018
Paylaş