KARAR: 1
Meslek gurubumuzda kayıtlı bulunan üyelerimizin birbirleri ile tanışmaları,
sorunlarının, çözüm ve önerilerinin dinlenmesi amacıyla Ekim ayında yapılacak olan Meslek Komitesi Toplantımıza “Matbaacılık, Serigrafi Baskı ve Reklam Ajansları”nın davet edilmesine.16.09.2010.20
KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.16.09.2010.20
KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi. 16.09.2010.20
Haber Tarihi : 22/9/2010
Paylaş