KARAR: 1
Büyükşehir Belediyesinin uygulama başlatmış olduğu totemler ile ilgili çalışmanın uygulama öncesi totem sahibi olmuş tüccar ve esnaflara sorun teşkil edecek olup yeni uygulamayla , büyük ödemeler yapılıp dikilen totemler için yüksek maliyetler getirecektir. Uygulama Mevcut totem sahiplerine kolaylık sağlanacak şekilde düzenlenmesi hususunda yönetim kurulunca büyükşehir belediyesine gerekli girişimde bulunulmasına.21.09.2010.19
KARAR: 2
Şehir içi dağıtım yapan firmaların  ücret karşılığı büyükşehir Belediyelerinden almak zorunda oldukları şehiriçi dağıtım izin belgeleri hususunda komitemizce  yapılan araştırmada komşu illerdeki (Ankara ,Kocaeli gibi) belediyelerce belge ücreti alınmadığı tespit edilmiştir. Konu hakkında  yönetim kurulunca büyükşehir belediyesine gerekli girişimde bulunulmasına. 21.09.2010.19
KARAR: 3
Ramazan ayında yapılan SATSO erzak ihalesindeki hatalardan dolayı 3.meslek   
komitesi olarak üyelerimizden tepkiler almış bulunmaktayız.  Bu ihale hazırlanırken
komitemizden herhangi bir görüş alınmamıştır. Görüş alınmama sebeplerinin
komitemize bildirilmesine. 21.09.2010.19
KARAR: 4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 21.09.2010.19
KARAR: 5
Dilek ve temenniler dinlendi. 21.09.2010.19
Haber Tarihi : 30/9/2010
Paylaş