KARAR: 1
Komitemizin  gündeminde  yoğun bir şekilde yer alan resmi dairelerin gayrimenkul kira ve satış rayiç fiyatları taleplerinin, Odamız veznesine ücretinin yatırılması karşılığında yapabileceğimizin Yönetim Kuruluna arzına. 28/09/2010.20
KARAR:2
Vergi Dairesi Başkanı Recep ALP ile S.G.K. İl Müdürü Kenan TANDOĞAN'ın  Komitemizce ziyaret edilmesi teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına. 28/09/2010.20
KARAR: 3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.28/09/2010.20
KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.28/09/2010.20
Haber Tarihi : 30/9/2010
Paylaş