KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/668 Esas Sayı ve 03/01/2018 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı iş yerinde 08/12/2014 ile 08/05/2015 tarihleri arasında hızlı tren inşaat şantiyesinde uzun sürekli konaklayarak hızlı tren şantiyesinde kamyon şoförü olarak çalışan 10 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçisinin Mayıs 2015 tarihi itibari ile (sendikalı ve sendikasız ayrı ayrı olarak) net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatlerimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.27.02.2018/56

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/714 Esas sayı ve 03/01/2018 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; davalı iş yerinde 05/11/2013 ile 06/08/2016 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde uzun süreli konaklayarak iş makinası ekskavatör operatörü olarak çalışan 10 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçisinin Ağustos 2016 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının (sendikalı ve sendikasız ayrı ayrı olarak), aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatlerimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.27.02.2018/56

KARAR:3
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/722 Esas sayı ve 03/01/2018 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; davalı iş yerinde 20/10/2015 ile 18/09/2017 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde uzun süreli konaklayarak transmikser şoförü olarak çalışan 10 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçisinin Eylül 2017 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının (sendikalı ve sendikasız ayrı ayrı olarak), aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatlerimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.27.02.2018/56

KARAR:4
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2017/1013 Esas sayı ve 19/02/2018 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; 13 yıllık mesleki kıdemi bulunan mikser operatörü olarak çalışan kişinin fesih tarihi olan 08/09/2017 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatlerimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.27.02.2018/56

KARAR:5
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen HESTAŞ Madencilik Petrol İnşaat Haritacılık Ticaret Anonim Şirketi'nin 15/01/2018 tarihli gürültü seviyesi hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Firma yetkilileri ile görüşme yapılmış olup, konu hakkında komite üyelerimiz tarafından gerekli takibin yapılmasına karar verilmiştir.27.02.2018/56

KARAR:6
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 25/12/2017 tarih ve 62440744-101.10.02-E.448925 sayılı 2017 yılı maden satış fiyatları hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Yazı ekindeki ilgili liste incelenmiş olup, İlimizde çıkan madenlerle ilgili 2017 yılı rayiç fiyatlarının,
 DETAY MADEN CİNSİ Tüvenan satış fiyatı (TL/TON) Konsantre/ zenginleştirilmiş satış fiyatı (TL/TON
II-A GRUBU Agerega, hazır beton ve asfalt yapılarak kullanılan kayaçlar KALSİT 3,00 TL 8,00 TL 
 DOLOMİT 3,00 TL 8,00 TL
 KALKER 3,00 TL 8,00 TL
 GRANİT 4,00 TL 10,00 TL
 ANDEZİT 4,00 TL 10,00 TL
 BAZALT 4,00 TL 10,00 TL
olabileceği kanaatimizin ilgili kuruma Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazılı olarak bildirilmesine.27.02.2018/56

KARAR:7
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı) 12/01/2018 tarih ve 27827268-000[A-5654]-A-5654-E.91 sayılı bilgi isteme hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Söz konusu yazı ile talep edilen bilgilere göre, Odamız tarafından 02/02/2018 tarihinde gönderilen yazının uygun olduğuna

KARAR:8
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 3. Bölge Müdürlüğü 32. Şube Müdürlüğü'nün 31.01.2018 tarih ve 35048744-622.99-79628 sayılı hafriyat hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Malumat hasıl olduğuna.27.02.2018/56

KARAR:9
Sanayi ve Ar-Ge Servisi Teknik Personeli Ufuk Ali AYGEN'in Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında hazırlamış olduğu sunum dosyası görüşüldü.
Söz konusu sunum değerlendirilmiş olup, taş ocakları, kum ocakları ve beton şantiyelerinde kendi çalışanları tarafından makine bakımı yapanlar için seviyesine göre Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları gerektiğinin de belirtilerek Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkındaki sunumun Bilişim ve Planlama Servisi tarafından meslek grubu üyelerimize toplu mail ile gönderilmesine.27.02.2018/56

KARAR:10
Yönetim Kurulumuz tarafından Meslek Komitelerine havale edilen Üye Memnuniyet Anketinin komite ve meslek grubu üyelerimiz tarafından cevaplandırılması hususu görüşüldü.
Odamız Üye Memnuniyet anketi komite üyelerimiz tarafından cevaplanmış olup, meslek grubu üyelerimizin de ankete katılımının sağlanması için komite üyelerimiz tarafından çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.27.02.2018/56

KARAR:11
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.27.02.2018/56

KARAR:12
Dilek ve temenniler dinlendi.27.02.2018/56
Haber Tarihi : 31/5/2018
Paylaş